Sundhed

Bæredygtige samfund består først og fremmest af individer, der trives. Derfor er menneskers sundhed og trivsel en helt grundlæggende del af bæredygtighedsdagsordenen.

Temaet Sundhed kan relatere sig til livsstilsfaktorers betydning for individuel sundhed og f.eks. tage udgangspunkt i samtaler om sund kost og motion. Her kan perspektiveres til sammenhængen mellem klimavenlig og sund kost. Læring gennem bevægelse i det fri kan desuden kobles direkte eller indirekte til betydningen af natur for mental trivsel.

Individers sundhed er også præget af udefrakommende faktorer, og det er ofte i relation til dette, at tværfaglige bæredygtighedsperspektiver kan inddrages. Hvordan påvirkes menneskers sundhed af udledning af skadelige stoffer til drikkevandet, af luftforurening eller af klimaforandringer? Og hvordan kan disse udfordringer løses?

Det fællesfaglige fokusområde “Teknologiens betydning for menneskers sundhed og levevilkår” kan åbne for fællesfaglige snakke og læring omkring, hvordan vi - gennem teknologisk udvikling - kan sikre øget sundhed i alle dele af verden. 

Til temaet hører også perspektiverende diskussioner om etiske dilemmaer knyttet til f.eks. genmodifikation.

Temaet Sundhed kan tilgås praksisnært f.eks. ved at besøge forsøgscentre med forløb om menneskekroppen, som Experimentarium, eller samarbejde med virksomheder, der udvikler eller producerer sundhedsteknologiske produkter.