Ressourcer

På denne side finder du en række ressourcer og værktøjer, som kan supplere arbejdet med motiverende STEM-undervisning. Ressourcerne er bredt anvendelige; både i forhold til det konkrete arbejde i klasselokalet, undervisningsplanlægning, opkvalificering og arbejdet med strategi. Du finder bl.a. Den Grønne Rygrads didaktiske grundlag samt vores metodeguide.

Slutrapport Billede

Den Grønne Rygrad 1.0s Slutrapport

Dyk ned i Den Grønne Rygrads arbejdsproces, metode, indsatser og erfaringer fra samarbejdet med 20 danske kommuner om at kortlægge og styrke praksisnær, motiverende klima- og bæredygtighedsundervisning.

Billede3

Didaktisk grundlag

En samling af teorier og modeller, der illustrerer den didaktik, som Den Grønne Rygrad læner sig op ad. Grundlaget er dels en vidensressource med let tilgængelig didaktisk teori, og et konkret værktøj til planlægning af praksisnær og projektbaseret undervisning.

Billede2

Den Grønne Rygrads metodeguide

Download Den Grønne Rygrads guide til, hvordan praksisnær grøn dannelse kan styrkes i grundskolen.

Aug

Projektkompetencer - Tegn på læring

Dette værktøj beskriver konkrete tegn på læring for projektkompetencer. Brug værktøjet til dialog, planlægning og formativ evaluering.