Ressourcer

På denne side finder du en række ressourcer, materialer og værktøjer, som kan supplere arbejdet med motiverende STEM-undervisning. Ressourcerne er bredt anvendelige; både i forhold til det konkrete arbejde i klasselokalet, undervisningsplanlægning, opkvalificering og arbejdet med strategi. Du finder bl.a. Den Grønne Rygrads didaktiske grundlag, vores metodeguide samt tidligere afholdte webinarer.

Billede3

Didaktisk grundlag

En samling af teorier og modeller, der illustrerer den didaktik, som Den Grønne Rygrad læner sig op ad. Grundlaget er dels en vidensressource med let tilgængelig didaktisk teori, og et konkret værktøj til planlægning af praksisnær og projektbaseret undervisning.

Billede2

Den Grønne Rygrads metodeguide

Download Den Grønne Rygrads guide til, hvordan praksisnær grøn dannelse kan styrkes i grundskolen.

Aug

Projektkompetencer - Tegn på læring

Dette værktøj beskriver konkrete tegn på læring for projektkompetencer. Brug værktøjet til dialog, planlægning og formativ evaluering.

Screenshot webinar 1 (2) (1)

Webinar #1

Projektbaseret undervisning og bæredygtighed: Konkrete eksempler på undervisning, hvor elever har arbejdet praksisnært og projektbaseret med FN’s verdensmål. Som cases tages der udgangspunkt i et konkret undervisningsforløb på Dansborgskolen i Hvidovre samt praksisarbejdet med elever i Studie 17.

Screenshot webinar 2

Webinar #2

Samarbejdet mellem eksternt læringsmiljø og lærer/skole. Med fokus på, hvordan skolerne kan bruge eksterne aktører i undervisningen om klima og bæredygtighed. Klimaambassaden og Haver Til Maver er valgt som eksemplificerende cases. Fokus er ikke på aktørernes konkrete arbejde, men på måden, som lærerne har valgt at arbejde med eksterne aktører på - og hvordan man kan knytte besøg eller forløb til sin egen undervisning efterfølgende (eller før).

Screenshot webinar 3

Webinar #3

Inddragelse af elever i klima- og bæredygtighedsundervisningen med udgangspunkt i et teoretisk niveau, hvorefter der dykkes ned i praksis med både lærererfaringer og elevperspektiver.

Screenshot webinar 4 (1) (1)

Webinar #4

Metodiske tilgange og didaktiske værktøjer i klima- og bæredygtighedsundervisningen: Dette er et helt centralt element i Den Grønne Rygrad, da vi gerne vil være med til at give inspiration til den faglige didaktiske tilgang til bæredygtighedsundervisning både gennem vores eget didaktiske grundlag og de mange andre didaktiske tilgange, som bliver praktiseret rundt omkring i klasselokalerne og eksterne læringsmiljøer.

Skærmbillede 2022 09 20 Kl. 08.05.59

Webinar #5: Synergier mellem undervisning og DK2020-klimahandleplanen

Den Grønne Rygrad og DK2020-sekretariatet afholder fælles webinar, hvor vi undersøger, hvordan kommuner kan skabe meningsfulde koblinger mellem det strategiske klimaarbejde i en kommune og børne- og ungeområdet.