Klima

Klimaudfordringen er kompleks med utallige faktorer og interessemodsætninger. For at forstå klimaudfordringen er det derfor vigtigt både at kende til drivhuseffekten og klimaets fysiske mekanismer, menneskets påvirkning samt konsekvenserne af klimaforandringerne, og hvordan vi tilpasser os dem og finder løsninger.

Temaet Klima er tværgående ved både at rumme “ren” klimavidenskab, men også emner der relaterer sig til de øvrige temaer i Den Grønne Rygrad. F.eks. er det oplagt at koble energi- eller fødevareproduktion til effekter i forhold til drivhusgasudledning, komme ind på ressourceforbrug og biodiversitet, når man undersøger, hvad afskovning betyder for CO2 i atmosfæren, eller tale om afledte sundhedseffekter af mere ekstreme vejrforhold.

Klimaudfordringen er på samme måde en oplagt perspektiveringsmulighed, hvis man arbejder med hovedfokus på et af de andre temaer. 

Når man arbejder med temaet Klima i undervisningen, er det vigtigt, at der både er fokus på at forstå interessemodsætninger og på at undersøge klimaløsninger; altså f.eks. hvordan samfundet, og eleverne som individer, kan bidrage til at minimere drivhusgasudledningen. Man kan her dykke ned i alt fra nye klimateknologier og til, hvordan man som forbruger kan træffe bæredygtige valg.

Mange af landets natur- og miljøcentre har forløb, der udfolder klimaudfordringen fra forskellige vinkler. Desuden kan man ofte finde et lokalt klimatilpasningsprojekt at besøge, og evt. få den ansvarlige kommunale medarbejder til at præsentere og svare på spørgsmål. Det er også oplagt at arbejde projektbaseret, f.eks. ved at udvikle klimaløsninger i et MakerSpace.