Natur

Naturen er altafgørende for menneskets eksistens. Derfor er elevernes læren om - og væren i - naturen også essentiel for, at de kan få en forståelse for, hvorfor vi som samfund er afhængige af naturen, og hvordan vi kan opnå et mere bæredygtigt forhold til den.

Temaet Natur rummer både en klassisk læringsdimension, hvor der er oplagte underemner, som eleverne kan dykke ned i, og en mere holistisk forståelse, der handler om at udvikle elevernes nysgerrighed og interesse for natur, så de i fremtiden kan tage ansvar og handle bæredygtigt i forhold til naturen og brugen af naturressourcer.  

I naturen, og i laboratorier, kan eleverne udføre helt grundlæggende naturvidenskabelige undersøgelser af naturens kredsløb, karakteristiske naturområder, dyr, vand, planter, svampe og sten. Disse undersøgelser kan sige noget om, hvilke miljømæssige konsekvenser der kan være ved menneskets udnyttelse af naturen.  

Eleverne kan perspektivere deres undersøgelser via samtaler, bøger, film og lignende. I en perspektivering kan eleverne blive klogere på forskellige natursyn, hvilken betydning naturen har for menneskets levevilkår, og hvordan forskellige produktionsformer (f.eks. skovdrift eller rewildening) påvirker naturgrundlaget. 

Temaet Natur skal give eleverne basale værktøjer til at forstå og praktisere bæredygtig naturforvaltning. Det fællesfaglige fokusområde “Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget” giver f.eks. mulighed for at kigge på, hvordan en given produktion påvirker naturen, hvilke interessemodsætninger der kan være i naturudnyttelse, og hvordan man opnår de mest bæredygtige produktionsformer, der ikke lægger pres på naturgrundlaget. Og det fællesfaglige fokusområde “Den enkeltes og samfundets udledning af stoffer” kan give eleverne viden om samspillet mellem samfund og natur, og hvilke konsekvenser udledninger af stoffer fra samfundet kan have på naturgrundlaget.  

Når undervisningen handler om natur, er det helt oplagt at besøge en af de mange naturskoler, der ligger rundt omkring i landet. Rigtig mange kommuner har deres egne naturskole-faciliteter. Alternativt kan man foretage sine egne naturundersøgelser uafhængigt af eksterne aktører. Eller man kan lade sig inspirere af udeskole-tænkningen, og benytte naturen som undervisningsrum hver gang der gennemføres naturfaglig undervisning.