Knogler_Temaer

Temaer i Den Grønne Rygrad

Den Grønne Rygrad placerer de kortlagte undervisningsaktiviteter inden for seks overordnede bæredygtighedstemaer: Energi, Fødevarer, Klima, Natur, Ressourcer og Sundhed. Temaerne følger fagmålene i STEM-fagene og er tænkt som en hjælp til lærere og kommuner, så det bliver lettere at planlægge undervisningen indenfor det - eller de - tema(er), der opleves særligt relevant og interessant for den enkelte lærer.