Fødevarer

De fødevarer, som vi producerer - og spiser - er et vigtigt område i den grønne omstilling. Der kan dog ikke træffes aktive og bæredygtige valg omkring fødevareforbrug, hvis ikke man har viden om, hvordan fødevarer produceres, og hvad forskellige fødevarers klimaaftryk er.

Temaet Fødevarer handler i høj grad om at forstå og undersøge, hvordan forskellige fødevarer belaster klimaet, og hvordan man kan sammensætte sunde, klimavenlige måltider. Eleverne kan herunder undersøge forskellige måltidstypers sammensætning og energiindhold samt hvilke næringsstoffer, tilsætningsstoffer og mikroorganismer, der er i forskellige fødevarer. I et globalt perspektiv kan eleverne se på forskellige landes adgang til fødevarer, fødevaresikkerhed og transport af fødevarer fra én verdensdel til en anden.

Hvis man undersøger fremtidens bæredygtige produktion af fødevarer, så kan man ikke komme udenom teknologiske udviklinger. Befolkningstilvækst og klimaforandringer udfordrer produktionsapparater i hele verden, og eleverne skal derfor lære om nogle af de processer og teknologier, der forekommer og anvendes på forskellige produktionsanlæg, fx i landbruget eller andre steder i fødevareindustrien. Det kan være teknologier som vertikal dyrkning, kunstig intelligens, robotter og genteknologi, hvor eleverne skal vurdere teknologiernes bæredygtighed og potentialer. 

Det fællesfaglige fokusområde “Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget” giver mulighed for at kigge på produktionen af fødevarer både lokalt og globalt samt de problemstillinger og interessemodsætninger, der kan være i produktionen af eksempelvis kød.  

Når undervisningen handler om fødevarer, er det helt oplagt at besøge en skolehave. I skolehaven får eleverne mulighed for at sanse hele processen omkring grøntsagsproduktion, fra at kaste frø i jorden, til at kunne høste de spiselige afgrøder og lave klimavenlige, plantebaserede måltider ud af dem. Det er også oplagt at tage på gårdbesøg og lære om et helt autentisk produktionsapparat, eller besøge en naturskole, der ofte udbyder forløb om f.eks. bålmad eller sankning af urter og svampe.