Afsluttende arrangement i Den Grønne Rygrad

D. 28. februar 2024 rundede Den Grønne Rygrad første projektperiode af efter fem års arbejde med motiverende og praksisnær klima- og bæredygtighedsundervisning i 20 danske kommuner.

I forbindelse med afrundingen af den første projektperiode inviterede vi kolleger, sparringspartnere, samarbejdskommuner og andre interessenter til opsamling på erfaringer og resultater og faglige oplæg om motiverende klimaundervisning.
I finder både de faglige oplæg og rapporten, der samler op på Den Grønne Rygrads erfaringer og resultater 2019-2024 nedenfor.

Billede1

Den Grønne Rygrad 1.0: Slutrapport

Dyk ned i Den Grønne Rygrads arbejdsproces, metode, indsatser og erfaringer fra samarbejdet med 20 danske kommuner om at kortlægge og styrke praksisnær, motiverende klima- og bæredygtighedsundervisning.

Oplæg fra det afsluttende arrangement

Video1 Slutarrangement Thumbnail

Session 1: Opsamling på erfaringer og resultater fra Den Grønne Rygrad 1.0

Amalie Dynnes Ørsted (projektleder, Haver til Maver) og Jesper Bro (projektleder, CONCITO) samler op på centrale erfaringer og resultater fra første projektperiode i Den Grønne Rygrad.

Video2 Slutarrangement Thumbnail

Session 2: Motiverende klimaundervisning i klasseværelset

Hvordan får vi skabt de rette didaktiske forudsætninger, der kan motivere børn og unge til at deltage i klima- og bæredygtighedsundervisningen? Det vil naturfagslærer og -konsulent Mette Hejn gøre os klogere på.

Video3 Slutarrangement Thumbnail

Session 3: Motiverende klimaundervisning i en polariseret klimatid - hvad skal jeg tænke over som underviser?

Jesper Steenberg og Stine Eiersholt fra Energi & Vand fortæller om, hvordan kan vi undervise om klima uden at skabe splittelse og modstand. De inddrager begreber som factfulness og kritisk matematik som værktøjer til at gøre børn og unge i stand til at forholde sig mere kritisk og trygt til informationsstrømme om klima.

Video4 Slutarrangement Thumbnail

Session 4: Naturbaserede løsninger i klimaundervisningen

Med udgangspunkt i et nyt undervisningsmateriale fra Københavns Universitet bliver vi klogere på, hvordan undervisning i naturbaserede løsninger kan gøre klimaundervisning konkret, praksisnær og motiverende.