Hvad får du som lærer ud af Den Grønne Rygrad?

Kortlægningen af kommunens lokale grønne undervisningsaktiviteter er et essentielt element i Den Grønne Rygrad. Resultatet af kortlægningen på undervisningsområdet samles i Den Grønne Rygrads unikke overbliksværktøj, som samarbejdskommunernes lærere får adgang til.

Der findes allerede mange grønne undervisningsaktiviteter i de danske kommuner, men som lærer kan det være svært at få tid til at danne sig et overblik over dem og bedømme, hvilke der egner sig bedst til ens undervisning. 

Centralt i arbejdet med Den Grønne Rygrad står denne hjemmeside, hvor vi har samlet de grønne undervisningsaktiviteter, som findes i hver enkelt kommune. Her bliver du som lærer præsenteret for relevante lokale undervisningsforløb og -materialer, og du kan sortere forløbene i forhold til klassetrin og de seks Grøn Rygrad-temaer: Energi, Fødevarer, Klima, Natur, Ressourcer og Sundhed. På et kort kan du se lokationen på de forskellige grønne aktører, og værktøjet indeholder også en stor materialeplatform, der er organiseret indenfor de seks temaer. Tanken er, at du som lærer let skal kunne finde undervisningsmaterialer, der understøtter de praksisnære forløb. 

Den Grønne Rygrad understøtter progression
Gennem mange års samarbejde med naturfagslærere er det blevet klart for os, hvor vigtig faglig overlevering mellem indskoling, mellemtrin og udskoling er, hvis der skal sikres en sammenhængende grøn tråd gennem elevernes skolegang. Derfor lægger Den Grønne Rygrad stor vægt på at understøtte progression i STEM-fagene - med særligt fokus på klima- og bæredygtighedstemaer - så elevernes grønne dannelse opleves som et samlet hele på tværs af klassetrin.

Vi arbejder igennem hele projektperioden på at sikre, at hjemmesiden understøtter dit arbejde som lærer, så det bliver lettere for dig at planlægge din naturfagsundervisning. Vi er i alle kommuner i dialog med lærere og skoleledere for at spore os ind på, hvordan hjemmesiden kan inspirere mest muligt og blive integreret i lærernes planlægning af grønne undervisningsaktiviteter. Udover overbliksværktøjet indeholder hjemmesiden også andre lærermidler, der kan gøre det nemmere at planlægge sammenhængende, projektbaserede undervisningsforløb, herunder en række webinarer, plakater og oversigter over naturfaglige events og naturfaglig kompetenceudvikling, samt Den Grønne Rygrads didaktiske grundlag. 

Det didaktiske grundlag
Med Den Grønne Rygrads didaktiske grundlag ønsker vi at inspirere til at styrke projektbaseret læring, der kobler formel og uformel undervisning. Det didaktiske grundlag peger blandt andet på udvikling af elevernes grønne proceskompetencer og den praksisnære og løsningsorienterede undervisning som ramme for en bæredygtighedsundervisning, der kan udvikle handlekraft, gå-på-mod og innovative kompetencer. Færdigheder, som omstillingen til et mere klimavenligt og bæredygtigt samfund kalder på.